14500 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 14500 ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

*Αυτή τη στιγμή μπορείτε να κλείσετε ραντεβού στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»
και στα Γενικά Νοσοκομεία Καλαμάτας, Λευκάδας και Πύργου.