Χρεώσεις

Χρεώσεις (με ΦΠΑ) Οδηγού Δημοσίου 14500:

  • Από σταθερό τηλέφωνο: 0,79 Ευρώ ανά λεπτό
  • Από κινητό τηλέφωνο: 1,19 Ευρώ το πρώτο λεπτό και μετά ανά δευτερόλεπτο

Οι παραπάνω χρεώσεις επιβαρύνονται με Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας 5% ή Τέλος Καρτοκινητής 12% / Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας 12-20% αντίστοιχα.