Χρεώσεις

Χρεώσεις (με ΦΠΑ) Υπηρεσίας Ραντεβού Νοσοκομείων 14500:

  • Από σταθερό τηλέφωνο: 0,83 Ευρώ ανά λεπτό
  • Από κινητό τηλέφωνο: 1,31 Ευρώ το πρώτο λεπτό και μετά ανά δευτερόλεπτο
  • Μέσω Διαδικτύου: 0,68 Ευρώ ανά ραντεβού/γραπτό μήνυμα (SMS)