ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Το Νοσοκομείο, σε συνεργασία με την εταιρεία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (εφεξής «η Newsphone») που εδρεύει στην Καλλιθέα, επί της Λεωφ. Θησέως 280, παρέχουν μέσω του παρόντος ιστοτόπου, που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Newsphone, υπηρεσία για την αναζήτηση και τον προγραμματισμό ραντεβού με ιατρούς και για εξετάσεις μέσω Διαδικτύου (εφεξής «η Υπηρεσία»). Η χρήση του ιστοτόπου και η Υπηρεσία θα παρέχονται σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται κατωτέρω.

Η χρήση της Υπηρεσίας συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων. Η χρήση της Υπηρεσίας επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους. Το Νοσοκομείο και η Newsphone δεν ευθύνονται, εάν αντίθετα από τα παραπάνω, ανήλικοι χρήστες εγγραφούν και κάνουν χρήση της Υπηρεσίας.

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Μέσω της Υπηρεσίας ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης και προγραμματισμού πρωινών ή και απογευματινών ραντεβού με ιατρούς και για εξετάσεις με Νοσοκομεία, τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα Υπηρεσία.

Για την παροχή της Υπηρεσίας, ο επισκέπτης προσπελαύνει την αρχική σελίδα και επιλέγει να εγγραφεί/δημιουργήσει λογαριασμό στην Υπηρεσία, και κατευθύνεται σε κατάλληλη σελίδα, όπου καταχωρεί στα αντίστοιχα πεδία τον ΑΜΚΑ του, καθώς και τα τρία πρώτα γράμματα από το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμό του, αφού πρώτα αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας και την Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Με την αποδοχή των ανωτέρω, γίνεται αυτόματα ταυτοποίηση των στοιχείων που ο χρήστης έχει καταχωρήσει και εφόσον αυτά ταυτοποιηθούν, προτρέπεται να εισάγει τον επιθυμητό κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό του στην Υπηρεσία και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του.

Με τη δημιουργία λογαριασμού, ο χρήστης λαμβάνει ένα δωρεάν γραπτό μήνυμα Viber/SMS στο κινητό που δήλωσε, με έναν κωδικό επιβεβαίωσης, τον οποίο ο χρήστης πρέπει να εισάγει σε αντίστοιχο πεδίο που εμφανίζεται στον ιστότοπο. Με την κατ’ αυτόν τον τρόπο επιβεβαίωση του αριθμού του, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής του χρήστη και μπορεί να αναζητήσει και να προγραμματίσει το ραντεβού που επιθυμεί.

Στη σελίδα αναζήτησης ραντεβού, ο χρήστης επιλέγει το Νοσοκομείο, τον τύπο του ραντεβού (πρωινό ή απογευματινό), το ιατρείο (ή και συγκεκριμένο ιατρό, εάν έχει επιλέξει απογευματινό ραντεβού) και την ημερομηνία που επιθυμεί.   

Εάν ο ΑΜΚΑ του χρήστη δεν σχετίζεται με το μητρώο ασθενών του επιλεχθέντος Νοσοκομείου, τότε αποδίδεται στον χρήστη αυτόματα νέος αριθμός μητρώου στο Νοσοκομείο, ο οποίος αποστέλλεται μέσω δωρεάν γραπτού μηνύματος Viber/SMS στο δηλωθέν κινητό του χρήστη.

Κατόπιν, εμφανίζονται τα διαθέσιμα ραντεβού και ο χρήστης επιλέγει εκείνο που επιθυμεί.

Το ραντεβού που επέλεξε ο χρήστης, δεσμεύεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και για τον προγραμματισμό του ραντεβού πρέπει (εντός του διαστήματος αυτού) να αποστείλει γραπτό μήνυμα (SMS) από το κινητό που έχει δηλώσει, στον κωδικό 54330, γράφοντας στο μήνυμα τη λέξη RV και εν συνεχεία τον κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη του.

Εάν ο κωδικός αποσταλεί έγκαιρα και είναι έγκυρος, ο χρήστης οδηγείται σε νέα σελίδα όπου αναγράφεται ότι το ραντεβού του έχει επιτυχώς καταχωρηθεί, ενώ λαμβάνει και μήνυμα επιβεβαίωσης του ραντεβού του μέσω Viber/SMS με σχετικές με αυτό πληροφορίες στο κινητό που έχει δηλώσει.

Εάν ο χρήστης επιθυμεί να προγραμματίσει νέο ραντεβού, επιλέγει να επιστρέψει στη σελίδα αναζήτησης ραντεβού και ακολουθεί εκ νέου την ανωτέρω διαδικασία. Ο χρήστης αποδέχεται ότι σε περίπτωση που εισάγει λάθος κωδικό ή εισάγει τον σωστό κωδικό μετά την πάροδο του χρόνου ισχύος του εκάστοτε κωδικού (όπως αυτός εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη), η Newsphone δε φέρει καμία ευθύνη και για την επιτυχή καταχώρηση του ραντεβού του, ο χρήστης θα πρέπει να αποστείλει εκ νέου γραπτό μήνυμα με νέο κωδικό που θα δει στην οθόνη του, σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

2. ΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η χρέωση της Υπηρεσίας είναι 0,68 Ευρώ ανά SMS. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Για την παροχή της Υπηρεσίας απαιτείται η αποστολή ενός SMS για κάθε ραντεβού που επιθυμεί να προγραμματίσει ο χρήστης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται αμέσως παραπάνω.

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι χρήστες αποδέχονται και δεσμεύονται ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος ιστοτόπου και της Υπηρεσίας. Ειδικότερα δε οφείλουν

  • να καταχωρούν τα σωστά στοιχεία για τον εαυτό τους και σε καμία περίπτωση δεν θα καταχωρούν λανθασμένα στοιχεία για τον εαυτό τους ή στοιχεία τρίτων
  • να μην προβαίνουν σε πράξεις, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε ανηλίκους
  • να μην προβαίνουν σε πράξεις που παραβιάζουν οποιονδήποτε νόμο, δικαιώματα της Newsphone, του Νοσοκομείου ή τρίτων, πολιτικές ασφαλείας, πολιτικές προσωπικών δεδομένων κ.λπ.,
  • να μη διαθέτουν περιεχόμενο, το οποίο περιέχει ιούς ή ο,τιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει ή παρεμποδίσει την ομαλή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου,
  • να μη χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένους μηχανισμούς τύπου bot για την έρευνα, συλλογή και ανάλυση του περιεχομένου, το οποίο περιέχεται στον ιστότοπο.

Σε περίπτωση παράβασης από κάποιο χρήστη των παρόντων όρων, η Newsphone δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να διακόψει ή να αποκλείσει, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται, την πρόσβαση κάποιου χρήστη στον παρόντα ιστότοπο και στις παρεχόμενες από αυτόν Υπηρεσίες. Οι χρήστες ευθύνονται έναντι του Νοσοκομείου, της Newsphone ή κάθε τρίτου για την αποκατάσταση κάθε ζημίας, άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, τυχόν προκληθεί από την κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήση.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ NEWSPHONE

Η Newsphone καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να διατηρηθεί η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου. Ωστόσο, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι ο παρών ιστότοπος θα είναι πάντοτε διαθέσιμος ή χωρίς λάθη ή ότι οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον ιστότοπο θα είναι πάντοτε ενημερωμένες. H Newsphone δεν εγγυάται την ακρίβεια, εγκυρότητα ή αλήθεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο και τυχόν χρήση των πληροφοριών αυτών από κάποιο χρήστη γίνεται αποκλειστικά με δική του ευθύνη, αποδεχόμενος ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η Newsphone δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημίες, θετικές ή αποθετικές, άμεσες ή έμμεσες ή οποιασδήποτε μορφής, τυχόν προκληθούν στον ίδιο ή σε τρίτους σχετικά με τη χρήση αυτών των πληροφοριών.

Η Newsphone δεν ευθύνεται κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από τον νόμο βαθμό για οποιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση, ειδική ή παρεπόμενη προκύπτει ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά από (α) τυχόν ελαττώματα, ιούς ή και άλλες δυσλειτουργίες οφειλόμενες στον εξοπλισμό του χρήστη ή στο λογισμικό που χρησιμοποιεί σχετικά με την πρόσβαση/σύνδεσή του με τον παρόντα ιστότοπο, (β) τις παρεχόμενες από τον ιστότοπο πληροφορίες, (γ) τη λειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του παρόντος ιστότοπου, (δ) την κατά παράβαση των όρων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου χρήση και (ε) από γεγονότα ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση γεγονότων ανωτέρας βίας, που εμποδίζουν ή απαγορεύουν την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Newsphone, αυτή έχει δικαίωμα αναστολής της Υπηρεσίας για όσο διάστημα διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένης μιας εύλογης περιόδου επανέναρξης.

5. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

H Newsphone έχει δημιουργήσει ειδική τηλεφωνική γραμμή παραπόνων, όχι πρόσθετης χρέωσης (2109499500), και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@14500.gr), ώστε να απαντά σε κάθε εύλογο ερώτημα χρήστη για την παροχή της Υπηρεσίας. Ωράριο λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής: Δευτέρα-Παρασκευή, 10.00-18.00.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το περιεχόμενο και ο σχεδιασμός της Υπηρεσίας, καθώς και του διαδικτυακού τόπου www.14500.gr (ενδεικτικά δεδομένα, βάσεις δεδομένων, λογισμικό, φωτογραφίες, video, πληροφορίες, λογότυποι, διακριτικά γνωρίσματα), προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τους νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν αποτελεί μεταβίβαση ή εκχώρηση της άδειας χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, παρουσίαση, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της Υπηρεσίας ή/και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει, είτε το περιεχόμενο ανήκει στην Newsphone είτε σε τρίτο, απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επιπλέον, η τροποποίηση και/ή η διαγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων ή φωτογραφιών που τυχόν εμφανίζονται στον διαδικτυακό τόπο.

7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επίσκεψη του παρόντος ιστοτόπου και κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται και δίνει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη στον παρόντα ιστότοπο για τους σκοπούς που ρητά αναφέρονται σε αυτή.

8. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες όροι χρήσης της Υπηρεσίας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που προκύπτει από τη χρήση της Υπηρεσίας και τους παρόντος ιστοτόπου θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η Newsphone διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με την σχετική τροποποίηση. Από τη στιγμή της ανάρτησης της εκάστοτε τροποποίησης στους παρόντες όρους αυτοί δεσμεύουν τους χρήστες και οι τελευταίοι οφείλουν πριν κάνουν χρήση αυτής της Υπηρεσίας να διαβάζουν προσεκτικά τους όρους χρήσης. Σε κάθε περίπτωση η χρήση της Υπηρεσίας τεκμαίρεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.